Vorming en opleiding sociaaleconomisch beleid (ISUA)

In 2023-2024 is het thema  van de VOSEB-opleiding: ‘De kracht van de vakbond: organiseren en samenwerken’.

VOSEB-opleiding 2023-2024

Het organiseren van werknemers is de kracht van de vakbond. De werknemers op één lijn krijgen voor koopkracht, de 8 uren dag, pensioen. Zo ontstonden de formele overlegorganen en de sociale zekerheid. Nog steeds spelen de vaardigheden in het organiseren van de werknemers een cruciale rol voor de kracht van de vakbond in het sociaal overleg. Vandaag echter zijn er verschillende groepen van werknemers. Ogenschijnlijk hebben vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, werknemers met een migratieachtergrond, werknemers met een beperking, LGBQ+ verschillende belangen. Maar is dat wel zo? Al die groepen willen een gelijke behandeling in koopkracht, pensioen en werkuren. Ze willen hierover informatie en vrij hun mening uiten. ISUA—VOSEB traint de vaardigheden van délégués in de gelijke behandeling van de werknemers, de vrije meningsuiting van de werknemers en hun recht op informatie.

Praktisch

VOSEB is een academische opleiding voor syndicalisten van de 3 vakbonden.
De opleiding vult de syndicale vorming aan. Je leert om fundamentele sociaaleconomische informatie over actuele thema’s te verwerken én te gebruiken in onderhandelingen met de werkgever.
VOSEB houdt het midden tussen de traditionele universitaire disciplinematige benadering (recht, economie, sociologie) en een thematische invalshoek.
De opleiding loopt over één academiejaar en omvat 15 lesdagen die telkens op vrijdag plaatsvinden.
De militanten en personeelsleden van de vakbonden vormen de belangrijkste doelgroep. Als opleiding- of vormingsniveau wordt de basisvorming van de eigen organisatie vooropgesteld.

Wie de VOSEB-opleiding wil volgen moet zich inschrijven vóór 31 augustus 2023. Het cursusgeld bedraagt 200 euro per academiejaar. 
Voor meer informatie kan je terecht bij Vorming & Actie regio Antwerpen of rechtstreeks bij ISUA.

Deel deze pagina: