Vorming en opleiding sociaaleconomisch beleid (VOSEB)

cover folder Voseb

In 2024-2025 is het thema  van de VOSEB-opleiding: 'Sterke vakbonden als motor van democratie en goede jobs'. 
 

Themafolder VOSEB 2024-2025

De arbeidersbeweging installeerde de democratie. Arbeiders streden voor enkelvoudig stemrecht en voor medezeggenschap over loon, over eerlijke verdeling van het inkomen bij zorg, ziekte en pensioen, over rust, gezondheid, vakantie. Dit laatste is het systeem van overleg en nog steeds een belangrijke indicator van democratie. Overleg voor de belangen van werknemers is een vaardigheid. De deelnemers aan de opleiding bouwen met experten die vaardigheid verder uit. 

De VOSEB zet strategieën uit om de overlegpositie van werknemers te versterken in de publieke en private sector. 

Praktisch

VOSEB is een academische opleiding voor syndicalisten van de 3 vakbonden.
De opleiding vult de syndicale vorming aan. Je leert om fundamentele sociaaleconomische informatie over actuele thema’s te verwerken én te gebruiken in onderhandelingen met de werkgever.
VOSEB houdt het midden tussen de traditionele universitaire disciplinematige benadering (recht, economie, sociologie) en een thematische invalshoek.
De opleiding loopt over één academiejaar en omvat 15 lesdagen die telkens op vrijdag plaatsvinden.
De militanten en personeelsleden van de vakbonden vormen de belangrijkste doelgroep. Als opleiding- of vormingsniveau wordt de basisvorming van de eigen organisatie vooropgesteld.

Wie de VOSEB-opleiding wil volgen moet zich inschrijven vóór 31 augustus 2024. Het cursusgeld bedraagt 200 euro per academiejaar. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Vorming & Actie regio Antwerpen of rechtstreeks bij ISUA.

Deel deze pagina: