Lidmaatschapsgegevens wijzigen

Je verhuist, je bankrekening wijzigt, je verandert van job of van werkgever, je bent langdurig ziek of je stopt met werken. Laat deze wijzigingen zo snel mogelijk weten aan de dienst lidmaatschap van ABVV-regio Antwerpen. 

Opgelet: Als je werkloos bent en je persoonsgegevens (adres, bankrekening…) wijzigen moeten ze aangepast worden in je werkloosheidsdossier. Dit kan jammer genoeg niet via dit online wijzigingsbericht. Van de RVA moet dit met een origineel en getekend formulier C1. Lees hoe je dit moet doen. 

Wijzigingsbericht lidmaatschap

  • Huidige Persoonsgegevens
  • Professionele situatie
  • Adres en bankrekening
  • Complete

Jouw rijksregisternummer vind je op jouw identiteitskaart.

Ja, ik stem er uitdrukkelijk mee in dat het ABVV-regio Antwerpen en zijn centrales mijn rijksregisternummer opvragen en mijn persoonsgegevens verwerken in het kader van hun dienstverlening. Mijn lidmaatschapsgegevens worden door het ABVV-regio Antwerpen en centrales op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met oog op hun dienstverlening, correspondentie en informatie over acties en campagnes. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27.04.2016 heb ik het recht om deze gegevens te raadplegen, te verbeteren, te schrappen. Op www.vlaamsabvv.be/privacy vind ik alle info over de verwerking van mijn persoonsgegevens.

Geef een telefoonnummer waarop de dienst lidmaatschap van ABVV-regio Antwerpen je kan bereiken.

Mijn ABVV: exclusieve dienst voor leden
‘Mijn ABVV’ is een exclusieve dienst voor ABVV-leden. Je vindt er alle informatie over jouw lidmaatschap en eventueel jouw werkloosheidsdossier. Je kunt zelf gegevens aanpassen, eventueel aanvragen (tijdelijke) werkloosheid doen, documenten opvragen en rechtstreeks vragen stellen aan de dienstverleners van het ABVV.
Wil je meer informatie? Ga naar: www.abvv.be/mijn-abvv
Jouw lidmaatschap
Je vindt op Mijn ABVV:

  • Jouw persoonsgegevens waarover het ABVV beschikt.
  • Het overzicht van je maandelijkse ledenbijdrage. Tot 5 jaar terug.

Je kunt op Mijn ABVV:

  • Jouw telefoonnummer, e-mailadres en privacy-instellingen aanpassen.
    Gezien de werkloosheidsreglementering is het nog niet mogelijk om via Mijn ABVV je adres of bankrekening te wijzigen.

Vragen?
Stel jouw vragen via Mijn ABVV. Met het vragenformulier op Mijn ABVV komt jouw vraag onmiddellijk terecht op de juiste plaats en bij de juiste persoon die je kan verder helpen.
Inloggen
Ben je vertrouwd met de werking van Mijn ABVV?
 Log in op Mijn ABVV met eID + kaartlezer of met itsme®

Deel deze pagina: