Wijziging persoonsgegeven werkloze leden

Als je persoonsgegevens wijzigen, moeten ze aangepast worden in je werkloosheidsdossier.
Van de RVA moet dit met een origineel en getekend formulier C1.

Wat moet je doen?

  • Vul de gewijzigde persoonsgegevens hieronder online in.
  • Download het ingevulde formulier.
  • Mail het ingevulde dossier als bijlage naar: C1.antwerpen@abvv.be.  Op dit mailadres worden alleen C1-formulieren behandeld. Gebruik dit mailadres niet voor andere vragen.
  • Een ABVV-medewerker verwerkt jouw C1 en bezorgt je per post het origineel ingevulde C1-formulier dat je alleen nog maar moet ondertekenen.
  • Deponeer het ingevulde en getekende C1-formulier in de brievenbus van jouw ABVV-kantoor.
  • Een afspraak maken is hiervoor niet nodig.

Je kan ook:

  • De blanco C1 downloaden en met de hand invullen en handtekenen.
  • De ingevulde en getekende C1 deponeren in de postbus van je ABVV-kantoor.
  • Als C1-formulier correct ingevuld is wordt hij verwerkt.
  • In het andere geval bezorgt het ABVV je per post een aangepaste C1 die je alleen nog maar moet ondertekenen en aan je kantoor bezorgen.

Als je op het formulier C1 vermeld hebt dat een persoon (niet je kind) financieel ten laste is van jou, voeg dan een formulier C1-partner  toe, ingevuld en ondertekend door die persoon. 
Als dat in een vorig dossier reeds gebeurd is en de situatie niet veranderd is, is dit niet opnieuw nodig.

Deel deze pagina: