Aan de slag met diversiteit

Ben je afgevaardigde en wil je:

 • werken aan een onthaalbeleid met meer aandacht voor diversiteit?
 • de werkgever wijzen op het nut van opleidingen Nederlands en klare taal op de werkvloer?
 • werken aan een antidiscriminatiebeleid?
 • de samenwerking van mensen uit verschillende culturen bevorderen?
 • vermijden dat culturele verschillen tot conflicten leiden?

De diversiteitsconsulenten ondersteunen je op de werkvloer!

De diversiteitsconsulenten

Hoe gaat het bedrijf om met divers personeel? En bestaat hier wel of niet een beleid rond? Hoe komt dat? En hoe kunnen we dat recht trekken?
Allemaal vragen waar de diversiteitsconsulenten je mee kunnen helpen!

De diversiteitsconsulenten helpen ABVV-délégués om tot een sterk en constructief overleg te komen met de werkgever. Ze staan je bij met goede raad, voorbeelden en directe ondersteuning. Dat gebeurt op maat van jouw syndicale werking en de werking van je bedrijf.
Het doel is ervoor te zorgen dat militanten geïnformeerd naar het sociaal overleg kunnen stappen om te werken aan een sterk collectief beleid in de organisatie.

Wil je graag aan de slag met diversiteit op de werkvloer? Neemt contact met:

Diversiteitsconsulenten
Ommeganckstraat 35
2018 Antwerpen
03 220 67 13
diversiteit.antwerpen@abvv.be 
 

Image
Diversiteit onthaalbeleid

Een krachtig taalbeleid met Kopa!

Een gemeenschappelijke taal zorgt voor onderling begrip en vermijdt misverstanden. Taal kan een belangrijk element zijn in een onthaalbeleid met aandacht voor diversiteit. Zijn er  taalnoden binnen je bedrijf?  Dan is de job- en taalcoaching op de werkvloer van Kopa een oplossing. Spreek erover met je werkgever of stel het voor op het sociaal overleg. Hieronder vind je het Kopa-aanbod dat je kan downloaden en aan je werkgever bezorgen.

Kopa-coaches helpen werknemers met een vlotte start op de werkvloer. Ze dragen bij aan een optimale integratie van werknemers binnen het bedrijf en aan een duurzame diverse tewerkstelling. Kopa biedt hiervoor zowel werkgevers-  als werknemersondersteuning aan.

Aan werkgevers biedt Kopa: 

 • vormingen klare taal aan leidinggevenden, 
 • advies bij het opmaken van een taalbeleid aan de hand van een taalscan, 
 • hulp bij het omzetten van processen in klare taal, 
 • ondersteuning aan leidinggevenden bij het coachen van anderstaligen, … .

Aan werknemers biedt Kopa:

 • job en taalcoaching op de werkvloer,
 • vormingen veiligheid in klare taal, 
 • taalbabbels op en naast de werkvloer, …. .

De sterkte van Kopa is de zeer persoonlijke aanpak op maat. Zowel van het bedrijf als van de werknemer.

Wens je meer informatie over wat Kopa vzw te bieden heeft?

Kopa Antwerpen vzw 
Ommeganckstraat 53
2018 Antwerpen
03 220 67 18
jobcoaching.antwerpen@kopa.be
 

Image
KOPA De brug naar werk logo

Deel deze pagina: