You never walk alone!

In je rol als militant krijg je te maken met technische of nieuwe thema‘s. Om deze thema’s beter aan te pakken, kan je beroep doen op je vakbond. In de eerste plaats kan je terecht bij je beroepscentrale. De secretaris of medewerkers van je centrale kennen de sector.
Maar er is meer. Ook bij het interprofessionele ABVV kan je terecht. Bij ons vind je ondersteuning rond EFI, personeelsbeleid, arbeidsorganisatie, diversiteit, milieu en mobiliteit.

Een leesbare EFI-analyse

Een werknemersvertegenwoordiger in de ondernemingsraad (of het CPBW) heeft recht op de ‘economische en financiële informatie’. Inzicht in de EFI geeft je een beeld van de financiële gezondheid van de onderneming. Dat is erg nuttig bij de syndicale werking.

De EFI-medewerkers van ABVV-regio Antwerpen ondersteunen jou bij de bespreking van de jaarrekeningen. Zij maken een leesbare analyse en leveren bijstand op voorvergaderingen, OR of CPBW. In samenspraak met je secretaris kan je beroep doen op de EFI-medewerkers.

Een werkvloer waar het goed werken is

Je wil een werkplek waar iedereen zich welkom en ondersteund voelt? Een werkvloer waar de werknemers, en niet de cijfers, op de eerste plaats komen? De diversiteitsconsulenten van ABVV-regio Antwerpen ondersteunen jou in het sociaal overleg over personeelsbeleid en arbeidsorganisatie.
Wat kan je allemaal doen op vlak van werving en selectie, onthaal, opleiding, promotie, communicatie en sfeer, werkbaar werk, re-integratie, onthaal en diversiteit? Bekijk het met de diversiteitsconsulenten van het ABVV, stel samen een plan van aanpak op en bereid het overleg met de werkgever voor.

Een bedrijf dat scoort op vlak van milieu en klimaat?

Met vragen over milieu, energie, klimaat of groene jobs kan je terecht bij het milieuteam van het Vlaams ABVV. Wil je op jouw bedrijf stappen zetten naar een sociale én klimaatneutrale economie? Samen met het milieuteam ontwikkel je strategieën om steviger te staan in het sociaal overleg, bereid je de vergadering van CPBW of OR voor en stel je campagnes en acties op voor in je bedrijf.
Het milieuteam biedt ook hulp bij de analyse van de milieuvergunning, het jaarverslag van de milieucoördinator, het integraal milieujaarverslag…

Zit je vast met het woon-werkverkeer?

Het woon-werkverkeer en de mobiliteitsproblemen van werknemers worden door de bedrijven nog te weinig ernstig genomen. Het aantal bedrijfsvervoerplannen blijft onder de verwachtingen.
Bedrijven moeten het woon-werkvervoer via duurzame vervoermiddelen zoals fiets, openbaar vervoer of carpoolen aanmoedigen. Telewerken op vraag van de werknemers moet bespreekbaar zijn, mits voldoende syndicale controle en inspraak op bedrijfsniveau. Kun je wat ondersteuning gebruiken met de mobiliteitsdiagnose, het bedrijfsvervoerplan, de aanvraag voor het pendelfonds...? Doe dan beroep op de mobiliteitsexperten van het Vlaams ABVV.

Deel deze pagina: