Vacature: directeur ondersteunende diensten (m/v/x)

Het ABVV-regio Antwerpen zoekt een:

 • directeur ondersteunende diensten (m/v/x)

voor zijn beleidsteam. 

Image
Vacature directeur ondersteunende diensten

Je bent de administratieve en syndicaal-politieke rechterhand van de algemeen secretaris. 

Je stuurt de processen voor het personeelsbeleid, de boekhouding maar ook het politiek-syndicale beleid van ABVV-regio Antwerpen aan. Je stuurt mee de syndicale dienstverlening aan militanten en het bewegingswerk aan in het gewest. 

Je bouwt mee een organisatie uit die, vanuit haar visie en waarden, een belangrijke stem is in het maatschappelijke middenveld. Je staat samen met de algemeen secretaris en de directeur dienstverlening in voor het dagelijkse beheer van de organisatie.

Jouw taken

Je stuurt de diensthoofden, coördinatoren en medewerkers aan voor een volledige en correcte uitvoering van de boekhouding, van het personeelsbeleid, de IT- en logistieke dienst, alsook de dienstverlening en ondersteuning aan militanten en het bewegingswerk. Je neemt de eindverantwoordelijkheid voor de correcte verwerking van de boekhouding, de loonverwerking, de HR-processen, IT en logistiek.

Je bouwt mee aan de politiek-syndicale visie van de organisatie en zorgt voor een coherent beleid dat gericht is op efficiëntie en effectiviteit. Je volgt de afgesproken procedures op voor deze onderdelen en stuurt ze bij waar nodig.

Je hebt aandacht voor de kwaliteit van de processen en zorgt voor een adequate rapportering aan de algemeen secretaris, het beleid en de landelijke coördinaties. Je centraliseert de informatie waarop duidelijke standpunten kunnen worden ingenomen door de diverse beleidsorganen.

Je bent voor deze specifieke onderdelen ook een aanspreekpunt voor het Vlaams en federaal ABVV en de centrales van het ABVV.  

Jouw profiel

Diploma en ervaring

 • Je hebt een masterdiploma met bij voorkeur een sociaal-economische achtergrond en/of gelijkwaardige ervaring.
 • Je bewaakt, verdedigt en draagt op consequente wijze de waarden, doelstellingen en belangen van het ABVV uit. Je stimuleert betrokkenheid bij de medewerkers naar de organisatie toe. 
 • Je onderneemt structurele acties om de activiteiten van de diensten en de organisatie aan (interne) klanten te optimaliseren.
 • Je handelt integer in een veelheid van situaties, ook wanneer er geen eenduidige regelgeving bestaat.
 • Je bouwt samenwerkingsverbanden uit met en tussen andere diensten en organisaties.
 • Je voorziet de nodige voorwaarden om de ontwikkeling van de medewerkers te faciliteren en je begeleidt de direct leidinggevenden die aan jou rapporteren in hun professionele ontwikkeling.
 • Je bepaalt en definieert doelen en stuurt de diensten of organisatie met het oog op het bereiken van de organisatiedoelen.
 • Je neemt beslissingen voor jezelf en anderen in situaties waarbij de informatie complex en/of onvolledig is en de gevolgen moeilijk inschatbaar zijn. 
 • Je stimuleert een open houding en interesse voor verandering, vernieuwing en bewustzijn van de omgeving. Je speelt proactief in op situaties of veranderingen. 
 • Je brengt een eigen innoverende visie en strategisch beleid naar voren die de eigen diensten en organisatie op lange termijn beïnvloeden. 
 • Je maakt gepast gebruik van meerdere methodes om instemming te verkrijgen en een draagvlak te creëren.
 • Je houdt rekening met de impact van het eigen handelen op anderen en op andere diensten binnen de organisatie. Je hebt inzicht en houdt rekening met alle relevante formele invloeden en structuren binnen en buiten de organisatie. 

Jouw kennis

 • Je hebt kennis van en ervaring met de politiek-syndicale werking van het ABVV en een sterk doorzicht in de organisatie en de informatie, communicatie en beslissingslijnen van het ABVV en kan complexere organisatiekwesties duiden en verklaren.
 • Je stelt jezelf op de hoogte van actuele thema’s op politiek-syndicaal vlak en vertaalt ze naar jouw functie en diensten. Je kan ze plaatsen binnen de visie en standpunten van het ABVV.
 • Je hebt of verwerft kennis van de diverse domeinen van de diensten, in het bijzonder inzake de basisregels inzake boekhouding en personeelsbeleid. Je kent of leert de basis van de boekhouding en HR-processen die binnen de organisatie worden gebruikt voor het dagelijkse beheer. Je hebt een gedegen kennis van het financieel beheer en je kan financiële keuzes maken en deze verantwoorden.
 • Je hebt of verwerft kennis van de juridisch-financiële reglementering voor vzw’s en andere rechtsvormen.
 • Je hebt een goede kennis van de courante informaticatoepassingen.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven).

Wij bieden

Een prettige werksfeer, opleiding en bijscholing, een enthousiaste syndicale organisatie die je in je werk ondersteunt.
Het aangeboden contract is van onbepaalde duur voor een voltijdse baan in een 35,5 uren/werkweek.
Het loon past in de barema’s van het ABVV-regio Antwerpen. 
Naast loon, vakantiegeld (100%) en eindejaarspremie (100%) genieten medewerkers van een zomerpremie (28% maandloon), maaltijdcheques per gewerkte dag, een groepsverzekering, 100% tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (of fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering, syndicale premie, ecocheques, een forfaitair bedrag kosten eigen aan de werkgever en andere extra-legale voordelen (gsm, laptop,…) 

Sollicitatieprocedure

Je gemotiveerde sollicitatiebrief en je CV bereikt ons vóór 18 juni 2023. 

Je stuurt deze per mail aan: vacature@abvv.be of aan:

ABVV-regio Antwerpen
Mehdi Koocheki – algemeen secretaris
Ommeganckstraat 35 
2018 Antwerpen

 • Jouw sollicitatiebrief bereikt ons vóór 18 juni 2023.
 • Een jury zal de kandidaturen screenen en selecteren op basis van je motivatiebrief en je CV voor een eerste fase in de procedure: een sollicitatiegesprek en een schriftelijke proef.
 • Op basis van dit gesprek en de test worden kandidaten geselecteerd voor een assessment door  Ascento– Roderveld 3 – 2600 Berchem. 
 • Kandidaten met een positief advies vanuit de voorgaande stappen worden uitgenodigd voor een laatste gesprek met de jury
 • De aanvangsdatum is bespreekbaar.  

Meer informatie over het profiel, arbeidsvoorwaarden en procedure bij

Bart Neyens – 03/220 66 78 of vacature@abvv.be

Wij selecteren op basis van kwaliteiten en competenties.

Bijkomende informatie voor de sollicitanten

Werken voor het ABVV-regio Antwerpen

Het ABVV-regio Antwerpen is één van de 16 lokale afdelingen van het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond (www.abvv.bewww.vlaamsabvv.be) en goed voor 10% van het totale ledental. Met ongeveer 150 werknemers en een netwerk van 6 dienstencentra staat het ABVV-regio Antwerpen ten dienste van de actieve en niet-actieve werknemers in het gebied dat loopt van Essen tot Rumst en van Oostmalle tot Kallo. Het hoofdkantoor en de zetel van ABVV-regio Antwerpen bevinden zich in de Ommeganckstraat 35 te 2018 Antwerpen. Dat is op 5 minuten stappen van het Centraal Station en het busstation op de Rooseveltplaats. Meer informatie over het ABVV-regio Antwerpen vind je op www.abvv-regio-antwerpen.be

Download deze vacaturefiche (pdf)

 

Deel deze pagina: