Tijdelijk werkloos?

Wat moet je doen als je tijdelijk werkloos wordt? 

Wat is tijdelijke werkloosheid (TW) ?

Bij tijdelijke werkloosheid blijft je arbeidsovereenkomst bestaan, maar door omstandigheden kan je tijdelijk niet of minder uren aan de slag. Je kan door je werkgever tijdelijk werkloos gezet worden om verschillende redenen. 

Bijvoorbeeld:

 • om economische redenen,
 • omwille van slecht weer,
 • wegens (medische) overmacht,
 • technische stoornis,
 • collectieve sluiting jaarlijkse vakantie,
 • staking of lockout.

Wat moet je werkgever doen bij TW?

Je werkgever moet je vooraf melden dat je tijdelijk werkloos zal gezet worden en je een controlekaart C3.2a (of C3.2a bouw) bezorgen. Deze controlekaart dient hij ten laatste op de 1ste dag tijdelijke werkloosheid aan jou te geven.
Werknemers in de bouwsector dienen hun controlekaart C3.2a-bouw vóór het begin van de maand te ontvangen.

Daarnaast zorgt je werkgever voor een correcte aangifte bij de RVA en geeft hij via een elektronisch formulier aan het ABVV de dagen door dat je tijdelijk werkloos was.

Wat moet jij doen bij TW?

Je bent voor de 1ste keer tijdelijk werkloos?
Bezorg de originele formulieren C1 en C3.2-werknemer aan het ABVV. Stop ze in de brievenbus van jouw ABVV-kantoor. Op die manier start je jouw dossier TW op. 

 • Formulier C1 gaat over jouw persoonlijke situatie.
  Download het formulier C1 op de website van de RVA.    
  Vul het in en handteken het op pagina 2. 
  Heb je een nevenactiviteit als zelfstandige? Dan heb je ook het extra formulier C1A nodig. Dat kan je ook downloaden op de website van de RVA. 
   
 • Met het formulier C3.2-werknemer vraag je een uitkering voor tijdelijke werkloosheid aan.
  Download het formulier C3.2-werknemer op de website van de website van de RVA. 
  Vul je naam, rijksregisternummer en adres in en zet je handtekening onderaan. 

Je was al eerder tijdelijk werkloos?
Een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid is enkel nodig in de volgende situaties:

 • Je hebt een nieuwe werkgever,
 • Je uren zijn gewijzigd (ook bij tijdskrediet of loopbaanonderbreking),
 • Het is meer dan 3 jaar geleden dat je tijdelijk werkloos geweest bent bij dezelfde werkgever.

In één van deze gevallen bezorg je het ABVV opnieuw een ingevuld en getekend formulier C3.2-werknemer.  Je kan het downloaden op de website van de RVA.

Bij adreswijziging, nieuw bankrekeningnummer, opstart bijberoep als zelfstandige of andere bijkomstige inkomsten bezorg je ons opnieuw een ingevuld en getekend formulier C1 (en eventueel C1A). Formulieren kunnen worden gedownload op de website van de RVA.  

Bij twijfel: bezorg ons het document en wij kijken het voor je na.

Betaling
Op het einde van de maand steek je je controlekaart C3.2a (of C3.2a Bouw) in de brievenbus van je plaatselijk kantoor. Vergeet de kaart zeker niet te handtekenen!

Van zodra we jouw controlekaart én het formulier van de werkgever in bezit hebben, kijken we na of alles in orde is en betalen we je uit.

Deel deze pagina: