Scheelt er iets met jouw pensioen?

Je bent met pensioen en je meent dat jouw pensioenrechten niet gerespecteerd worden? Je twijfelt aan de correctheid van jouw pensioenberekening door de federale pensioendienst? Neem contact met de juridische dienst van ABVV-regio Antwerpen. 

Het ABVV helpt jou als jouw rechten op sociale zekerheid - zoals pensioen - niet gerespecteerd worden. Maak in dat geval een afspraak met onze juridische dienst:

Deel deze pagina: