(0)

Selecteer Regio

Congres ABVV-regio Antwerpen | 29.11.2014

Op zaterdag 29 november hield het ABVV-regio Antwerpen zijn 20ste statutair congres in het Transporthuis van de Belgische Transportbond.


Titel van het congres was ‘met groot verzet’. Een klassieke wielerterm die van toepassing is op alle aspecten van de werking en de organisatie. ‘Met groot verzet’ gaat over de dagelijkse inspanning om een professionele kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. ‘Met groot verzet’ zegt iets over de goede conditie van de organisatie. En vooral, ‘met groot verzet’ verwijst naar de syndicale actie die werd, wordt en nog zal worden gevoerd.

Het statutair congres viel midden in de acties tegen de plannen van de regeringen Bourgeois en Michel. Op maandag 24 november organiseerde ABVV-regio Antwerpen samen met het ACV en het ACLVB de succesvolle provinciale staking in de stad en de regio Antwerpen. Op maandag 15 december volgt een nationale staking waarvan verwacht wordt dat ook die massaal zal opgevolgd worden in de Antwerpse regio.

Na de opening van het congres werden de door de beroepscentrales gemandateerde afgevaardigden begroet door Rudy De Leeuw, voorzitter van het federale ABVV, en door Yasmine Kherbache, voorzitster van de Antwerpse sp.a en leidster van de sp.a-oppositie in de Antwerpse gemeenteraad.

Het congres keurde na een toelichting het activiteitenverslag en het financieel verslag voor de periode 2009-2013 goed. Dirk Schoeters werd opnieuw voor vier jaar aangesteld als algemeen secretaris.

In zijn toelichting bij vijf jaar syndicale werking in Antwerpen waarschuwde Dirk Schoeters de congresgangers. Hij wees hen op het gevaar van een door conservatieve kringen georkestreerde framing die ooit begon met het voorstellen van werklozen als profitariaat en die nu klaarblijkelijk in de fase zit dat wie oppositie voert tegen de regeringsmaatregelen als criminelen worden afgeschilderd.

Na toelichting en tussenkomsten keurde het congres de resolutie met standpunten voor de toekomstige syndicale werking goed. Deze resolutie omvat de hoofdstukken:

 1. Werken aan een duurzame economie met werk voor iedereen
  • Werken aan een duurzame economie
  • Syndicaal werken in een veranderde arbeidsmarkt
  • Een slagvaardig ABVV in de 6de staatshervorming
 2. Onze ondersteuning van vakbondsmilitanten
  • Netwerksyndicalisme
  • Werkbaar werk
 3. Onze dienstverlening aan onze leden
  • Loopbaandienstverlening
  • Leden maken en leden houden
 4. Een communicatiebeleid voor het ABVV

In zijn slottoespraak fileerde voorzitter Bruno Verlaeckt de ultra liberale plannen van de regeringen Bourgeois-Michel en kondigde de staking van 15 december aan.
Tot slot sprak het congres van het ABVV-regio Antwerpen in een actualiteitsresolutie unaniem zijn afkeer uit voor de plannen van de regeringen en besluit:

“Het ABVV-regio Antwerpen beseft ook heel goed dat in deze sociale strijd vele ogen gericht zijn op onze regio. Niet alleen omwille van de industrie, de diensten en de haven of van het economisch belang. Maar ook omdat de ‘schoonmoeder’ van de regeringen Bourgeois en Michel, de schaduwpremier van ons land, zetelt in het Antwerps stadhuis. Een schoonmoeder die vanop het ‘Schoon Verdiep’ zijn asociale wetten stelt, die niet de minste bereidheid toont tot overleg en het syndicale verzet afschildert als crimineel. We willen dan ook een voortrekkersrol spelen in het verzet tegen de verdoemde ultra liberale ideologie die aan de basis ligt van dit onrechtvaardige regeerbeleid. En we willen dit doen samen met het ACV en het ACLVB in een vakbondsfront dat nooit sterker was dan vandaag. We willen dit ook doen in samenwerking met de groeiende sociaal-culturele burgerbeweging verenigd in Hart boven Hard. Omdat we samen sterk zijn, omdat we samen zeker zullen winnen.”

Downloads

Terug Top