(0)

Selecteer Regio

Werkzoekend? Het ABVV staat aan jouw kant!

Je uitkering, je inkomen. Begeleiding en ondersteuning. Vorming, opleiding en training. Juridische bijstand. Informatie en verdediging van jouw rechten. Jouw stem als werkloze. Weerbaar op de arbeidsmarkt. Bij het ABVV-regio Antwerpen vind je het allemaal. Want we staan aan jouw kant.


Jouw uitkering

Je werkloosheidsuitkering is je inkomen. En dat weet je vakbond verdraaid goed. Als uitbetalingsinstelling behandelen we je werkloosheidsdossier met de grootste zorg en spannen ons elke maand in om je zo snel mogelijk te betalen. Maar het ABVV komt ook op voor jouw uitkering. We strijden voor de welvaartvastheid ervan en verdedigen de werkloosheidsverzekering tegen elke aanval.

Contact:  het dichtstbijgelegen kantoor van ABVV-regio Antwerpen

Begeleiding en ondersteuning

Bij een verhoor door de Rijksdienst voor Arbeidzvoorziening (RVA) of bij een controle op jouw beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt kan je beroep doen op de begeleiding van de gespecialiseerde medewerkers van ons Adviespunt.

De loopbaanconsulenten van ABVV-regio Antwerpen ondersteunen je met raad en daad in jouw zoektocht naar werk of opleiding.

Contact: Adviespunt | adviespunt.antwerpen@abvv.be 
Contact: Loopbaanadvies | loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be

Vorming, opleiding en training

Vorming, opleiding en training maken je weerbaar op de arbeidsmarkt. Het team van Vorming & Actie biedt je een keuze aan kortlopende vormingen en trainingen.  Kopa Antwerpen vzw organiseert arbeidsmarktgerichte opleidingen. Wil je zicht krijgen op wat er allemaal aan vorming en opleiding voor jou is weggelegd, dan wijzen onze bijblijfconsultenen jou de weg. 

Contact: Vorming & Actie | werklozenwerking.antwerpen@abvv.be
Contact: Kopa Antwerpen vzw | kopa.antwerpen@abvv.be
Contact: Loopbaanadvies | loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be

Juridische bijstand

Ben je het niet eens met een beslissing van de RVA of  een andere instelling van de Sociale Zekerheid? Mogelijks kan je beroep aantekenen. In dat geval kan je rekenen op de rechtsbijstand van onze juridische dienst. 

Contact: Juridische dienst | jurdi.antwerpen@abvv.be

Informatie

Op regelmatige tijdstippen organiseren we infosessies over je rechten en plichten als werkloze en over andere nuttige thema's.

Contact: Vorming & Actie | werklozenwerking.antwerpen@abvv.be
Contact: Loopbaanadvies | loopbaanconsulent.antwerpen@abvv.be

Schoolverlaters

School gedaan en nog geen werk? Bij ABVV-jongeren kan je terecht voor informatie. Een wachtuitkering vraag je aan in één van onze kantoren in de regio Antwerpen.

Contact: ABVV-jongeren regio Antwerpen | abvv-jongeren.antwerpen@abvv.be  

Jouw stem

Wil je niet aan de kant blijven staan? In het ABVV-regio Antwerpen telt de mening van de werkzoekenden. Laat je stem horen in ons werklozencomité.

Contact: Werklozenwerking | werklozenwerking.antwerpen@abvv.be

Terug Top