(0)

Selecteer Regio

Vorming van het sociaal-economisch beleid

Ooit al overwogen om je syndicale ervaring en kennis aan te vullen met fundamentele sociaal-economische informatie over actuele thema’s? Dan ben je vast geïnteresseerd in de ‘Vorming van het Sociaal-Economisch Beleid‘.


Academische opleiding

De 'Vorming en Opleiding Sociaal-Economisch Beleid' is een academische opleiding voor militanten van de drie vakbonden. Als je VOSEB volgt zal je leren om fundamentele sociaal-economische informatie over actuele thema’s te verwerken. Je doet vaardigheden op die helpen bij:

 • het verzamelen van informatie,
 • het bespreken van de informatie,
 • het opbouwen van argumenten en
 • het stellen van een probleem

Vakbondsmilitanten die VOSEB volgden staan sterker in de onderhandelingen met de werkgever.

Duur en verloop van VOSEB

De opleiding vindt plaats op 15 vrijdagen in de periode van oktober tot maart op de Stadscampus. Wij houden rekening met de schoolvakanties. 

Je kan de opleiding volgen met Vlaams Opleidingsverlof (VOV, de opvolger van het BEV). Het cursusgeld bedraagt 200 euro per academiejaar.
Op het einde van de opleiding krijg je een certificaat van sociaal-economisch beleid. Op dit certificaat staan de lesinhouden vermeld.

Thema academiejaar 2022 -2023

Het thema van VOSEB 2022-2023: ‘De inkomsten van de Sociale Zekerheid en het overleg in de onderneming in tijden van crisis

De Sociale Zekerheid is één van onze grootste verwezenlijkingen van de 20e eeuw. Ze is de vrucht van de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging, die ondertussen miljoenen burgers bestaanszekerheid biedt bij ziekte, werkloosheid of ouderdom.

De Sociale Zekerheid hield stand ondanks opeenvolgende crisissen. De uitdaging was steeds om voldoende inkomsten te vinden om de bescherming te financieren, en die uitdaging is er niet kleiner op geworden. Nieuwe tewerkstellingsvormen, kortingen op sociale bijdragen en besparingen zetten de inkomsten van de sociale zekerheid onder druk. Dat heeft uiteraard ook zijn impact op de rol van de délégués en op het overleg in de onderneming. Bovendien nemen politieke krachten standpunt in over de Sociale Zekerheid op basis van hun analyse van de beschikbare middelen en wenselijke uitgaven. Ook de invloed van het politieke discours is voelbaar op de werkvloer en bij de syndicale achterban. Deze opleiding biedt inzicht in de feiten, de communicatie en het wetenschappelijke onderzoek over de financiering Sociale Zekerheid.

De laatste jaren vragen de pandemie, de klimaatcrisis, de daling van de koopkracht om extra en soms nieuwe bescherming van de Sociale Zekerheid. Kortom reden genoeg om grondig na te denken over de financiering van de Sociale Zekerheid. Tijdens deze opleiding heb je de ruimte om dit samen te doen met vakbondsmilitanten en professoren.

ISUA organiseert ook drie korte lessenreeks

De korte lessenreeksen duren 4 tot 5 dagen telkens op vrijdag

 • Financiering van de Sociale Zekerheid: een stand van zaken, 4 dagen vanaf 7 oktober 2022
 • Discours, communicatie en wetenschappelijk onderzoek over Sociale Zekerheid, 5 dagen vanaf 18 november 2022
 • Systeem in crisis en andere financiering van de Sociale Zekerheid, 5 dagen vanaf 13 januari 2023

Het cursusgeld bedraagt 70 euro per lessenreeks.

Info en inschrijving

Wie de opleiding wil volgen, kan zich inschrijven vóór 23 september 2022. Je kan je inschrijven op de website van de Universteit Antwerpen met:

Contact

 • Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging | Venusstraat 23 | 2000 Antwerpen 
  Tel. 03 265 53 49  | Fax 03 265 59 77 | dominique.kiekens@uantwerpen.be | www.uantwerpen.be/isua
  Dominique Kiekens
 • Vorming & Actie Antwerpen vzw | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  Tel. 03 220 67 25 | Fax 03 220 66 73 | vorming.antwerpen@abvv.be


Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging

VOSEB wordt georganiseerd door het Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging. ISUA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen en de drie vakbonden. ISUA wil de vakbeweging steunen in het overleg en de onderhandelingen met de werkgevers. Tegelij­kertijd voegt de vak­bondservaring zin voor realiteit toe aan de onderwijs- en onderzoeks­praktijk van de universiteit.

 

Agenda

vrijdag 07/10/2022 08u30 UA | Stadscampus Antwerpen | 2000 Militanten en delegees

Andere sites

Zoek op trefwoord

opleiding vorming Vorming&Actie

Terug Top