(0)

Selecteer Regio

Tijdelijk werkloos? Alle info!

Werd je tijdelijk werkloos als gevolg van het Coronavirus? Regel je uitkering eenvoudig online. Het duurt slechts 5 minuutjes en het ABVV doet de rest. En lees even de belangrijkste informatie over tijdelijke werkloosheid.


Nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid

Heeft je werkgever tijdelijke werkloosheid ingeroepen vanwege overmacht of economische redenen?
Regel je uitkering snel en eenvoudig online op:
www.tijdelijkwerkloos.be
Het opstarten van je dossier duurt 5 minuutjes en het ABVV doet de rest. Wij staan garant voor een snelle en correcte uitbetaling van jouw uitkering.
 

Deed je al een online-aanvraag voor maart?

Je deed al een aanvraag tijdelijke werkloosheid voor de afgelopen maand of vroeger. Moet je er een nieuwe doen voor de nieuwe maand?

In principe moet je geen nieuwe aanvraag voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen omwille van de coronacrisis doen, behalve als:

  • Je van werkgever, adres of bankrekeningnummer verandert.
  • Er iets verandert aan het aantal werkuren in je arbeidscontract (bijvoorbeeld door tijdskrediet, ouderschapsverlof, …)

In die gevallen moet je een nieuwe aanvraag doen op www.tijdelijkwerkloos.be

Ook je werkgever moet een aangifte doen

Niet alleen jij moet tijdelijke werkloosheid aanvragen. Ook je werkgever moet een aangifte doen. Het ABVV kan je pas een tijdelijke werkloosheidsvergoeding uitkeren als:

Herinner je werkgever hieraan! Enkel zo kunnen wij tot uitbetaling overgaan!

Als je al tijdelijke werkloosheid aanvroeg moet jij dat in de daaropvolgende maand(en) NIET opnieuw aan vragen. Jouw werkgever moet dat WEL doen. En hij hoeft daarmee niet altijd te wachten tot het einde van de maand.

Moet je een controlekaart C3.2A indienen?

Tijdelijk werkloos? Tot 31 maart 2021 moet je als tijdelijke werkloze geen controlekaart C3.2A indienen.

Opgelet: volledige werklozen moeten wel nog een controlekaart indienen.

De eenmalige premie voor energie en waterkosten

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis, krijgt van de Vlaamse overheid een eenmalige vast bedrag van 202,68 euro voor de betaling van de water- en energiefactuur. Deze premie wordt geregeld en betaald door de Vlaamse overheid, niet door de vakbonden.

Lees meer over deze premie.

Tijdelijke werkloosheid en vakantie

Je bent in tijdelijke werkloosheid maar je had reeds gepland om betaalde vakantiedagen op te nemen. Wat nu?

Wanneer een periode jaarlijkse vakantie samenvalt met economische werkloosheid vervalt de werkloosheid gedurende die vakantiedagen.

In principe kan je zelf kiezen wanneer je je betaalde vakantie opneemt. Vakantiedagen kunnen enkel in onderling akkoord opgenomen worden. Eens je met je werkgever een akkoord bereikt hebt, ben je daar wel door gebonden en kun je dat akkoord niet éénzijdig verbreken. Neem contact op met je werkgever. Als hij akkoord is kun je je vakantiedagen annuleren.

Als je je dagen vakantie behoudt, moet de werkgever dat vermelden op de aangifte sociaal risico (aangifte bij RVA) en ontvang je als bediende je loon in plaats van de uitkering voor die dagen. Ben je arbeider en je behoudt je vakantie, dan krijg je geen uitkering maar moet je beroep doen op je vakantiegeld.

In elk geval kan je werkgever je niet verplichten je (niet-geplande) vakantiedagen op te nemen alvorens je in tijdelijke werkloosheid te zetten.

Alle vormen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening van je vakantiegeld en vakantiedagen.

Terug Top