(0)

Selecteer Regio

Corona: Tijdelijk werklozen krijgen 200 euro op rekening gestort voor water- en energiefactuur

Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis en in Vlaanderen woont, krijgt van de Vlaamse overheid een eenmalige vast bedrag van 202,68 euro voor de betaling van de water- en energiefactuur.


Voor wie?

Alle werknemers die in het statuut 'tijdelijke werkloosheid' terechtkomen als gevolg van de coronacrisis of de overheidsmaatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Het maakt daarbij geen verschil of je voltijds of deeltijds tijdelijk werkloos bent. Iedere rechthebbende krijgt hetzelfde vast bedrag.

De werknemer moet in Vlaanderen wonen (gedomicilieerd zijn).

Wat als je deeltijds technisch werkloos bent?

Zodra je minstens één dag per week ‘tijdelijk werkloos' bent, heb je recht op hetzelfde vaste bedrag als een voltijds tijdelijk werkloze. De overheid maakte die keuze om het systeem eenvoudig te houden en het bedrag vlot te kunnen uitbetalen.

Wat als twee of meer leden van hetzelfde gezin tijdelijk werkloos zijn?

Elk gezinslid dat tijdelijk werkloos werd, heeft recht op de uitkering. Er zijn dus meerdere uitkeringen per gezin mogelijk.

Wat als je zelf geen factuur krijgt van een water- of energiebedrijf?

Ook in de hierna volgende gevallen heeft een werknemer in tijdelijke werkloosheid recht op de uitkering:

  • De facturen staan niet op jouw naam, maar op die van een ander gezinslid.
  • Je bent geen rechtstreekse klant van de water- of energieleverancier, bijvoorbeeld omdat je een appartement bewoont met een gemeenschappelijke meter op naam van de syndicus.
  • Je bewoont een appartement of wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij met collectieve verwarming.
  • Je hebt een budgetmeter en krijgt daarom geen facturen van de energieleverancier.

Gebeurt de uitbetaling op basis van de woonplaats van de werknemer of op basis van de werkplaats?

De vergoeding is voor in Vlaanderen gedomicilieerde werknemers en gebeurt dus op basis van de woonplaats van de werknemer.

Wie krijgt de uitkering niet?

Werknemers die al voor de coronacrisis tijdelijk werkloos waren, komen niet in aanmerking.

Uitbetaling?

Welk bedrag krijg je?

De tegemoetkoming bedraagt in totaal 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de coronacrisis.

De overheid heeft dit bedrag vastgesteld uitgaande van wat een gemiddeld Vlaams huishouden per maand uitgeeft voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). Voor water is dit 30,77 euro; voor de verwarmingskosten 95,05 euro en voor elektriciteit 76,86 euro. Samen maakt dit de bedoelde 202,68 euro.

Hoe krijg je het geld?

Je moet zelf niets doen: de tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. De Vlaamse overheid zal van de RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) te weten komen wie tijdelijk werkloos is.

Wanneer krijg je het bedrag op je rekening?

De tegemoetkoming wordt zo snel mogelijk betaald. Al zal dat enkele weken kunnen duren.

Wat met je energie- en waterfacturen?

Daaraan verandert er niets: de energie- en waterfacturen die je krijgt, moet je zoals voordien zelf blijven betalen. Kijk naar de uiterlijke betaaldatum op de factuur.

Contacteer je water- of energieleverancier als je het moeilijk hebt om deze facturen te betalen. Er kunnen dan betalingsmodaliteiten worden afgesproken.

Terug Top