(0)

Selecteer Regio

Coronavirus en onze dienstverlening UPDATE 29.03.20 - 12u

De strijd tegen het Coronavirus verplicht ABVV-regio Antwerpen om alle kantoren voor onbepaalde tijd te sluiten. Leden hoeven echter niet ongerust te zijn. De noodzakelijke dienstverlening aan werklozen, tijdelijke werklozen en werkenden blijft voor 110% doorgaan.

LEES ALLES HIEROVER


De ABVV-dienstverlening gaat door

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus (covid-19) zijn alle ABVV-kantoren in de regio Antwerpen voor onbepaalde tijd gesloten. Het ABVV en zijn beroepscentrales blijven echter functioneren. 

De noodzakelijke en dringende dienstverlening aan werkloze en werkende leden gaat gewoon door. Er is geen reden tot ongerustheid over de dienstverlening van jouw vakbond.

 • Werkloosheidsdossiers worden opgesteld,
 • Werkloosheidsuitkeringen worden uitgekeerd,
 • Tijdelijke werkloosheidsdossiers worden opgestart,
 • Lidmaatschapsaanvragen worden geregeld,
 • Aan termijnen gebonden juridische dossiers die verband houden met arbeidsrecht en sociaal recht, worden behandeld.

Niet dringende of niet onontbeerlijke dienstverlening hebben we geschorst. Net zoals alle groeps- en vrijetijdsactiviteiten, info’s, vormingen en opleidingen.

Digitaal, e-mail, post(bus), telefoon

Onze dienstverlening loopt nu noodgedwongen volgens deze kanalen:

 • Digitaal:  controleer eerst of je het antwoord op je vraag niet vindt op één van onze websites, applicaties of op onze sociale media.
  • Ga naar www.abvv.be/corona voor alle informatie en antwoorden op je vragen over Corona en de invloed op werk, werkloosheid, vakantie, ziekte...
  • Doe je aanvraag tijdelijke werkloosheid op de speciale website www.tijdelijkwerkloos.be
  • Volg ABVV-regio Antwerpen op Facebook.
 • E-mail: blijf je met een vraag of probleem zitten, stuur ons dan een e-mail. Kies zorgvuldig de meest aangewezen mailbox. Mails die niet moeten doorgestuurd worden, kunnen sneller behandeld worden. Formuleer je vraag duidelijk en vermeld altijd je voornaam, naam, rijksregisternummer (dat staat op je identiteitskaart) en een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken indien we meer informatie nodig hebben.
 • Post(bus): documenten, controlekaarten e.a. formulieren kan je per post opsturen naar jouw dichtst bijgelegen ABVV-dienstencentrum of –kantoor. Je mag ze ook zelf in onze brievenbus stoppen. Die brievenbussen worden regelmatig geleegd.
  Controleer steeds dat, indien nodig, de documenten correct ingevuld en getekend zijn. Voeg op een apart blad in de enveloppe je naam en telefoonnummer toe. Dan kunnen we je contacteren indien meer informatie nodig is.   
  Indien je niet over mail of internetverbinding beschikt kan je vragen ook per brief in onze postbus stoppen. Opnieuw, formuleer je vraag duidelijk en vermeld altijd je voornaam, naam, rijksregisternummer en een telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken indien we meer informatie nodig hebben.
  Via de post kan het ABVV jou de documenten bezorgen die je niet meer persoonlijk kan afhalen: controlekaarten, klevers… Vraag ze aan per mail, brief of telefoon, en wij sturen ze op. 
 • Telefoon: ook per telefoon kan je ons bereiken. Kies zorgvuldig de juiste dienst of correspondent. Hou er rekening mee dat wachttijden onvermijdelijk zijn door het aantal binnenkomende oproepen en doordat sommige oproepen doorverbonden worden naar medewerkers die van op verplaatsing werken.

Lid worden en vragen lidmaatschap

Aanvragen en uitbetalingen werkloosheid

 • Op My ABVV kan je jouw werkloosheidsdossier consulteren en je fiscale fiches en je vakantieattesten afdrukken.
 • Volledige werklozen kunnen hun blauwe controlekaart op de computer, tablet of GSM invullen en indienen. Dat betekent geen geloop meer naar een kantoor of postbus én een snellere uitbetaling van je uitkering. Maak kennis met de digitale controlekaart. 
 • Via de postbussen van onze dienstencentra kan je ons veilig brieven, documenten, formulieren en controlekaarten bezorgen. Onze postbussen worden regelmatig gelicht. Zorg dat documenten altijd correct ingevuld en indien nodig getekend zijn. Voeg ook je telefoonnummer toe zodat we je kunnen contacteren indien dit nodig is.
 • Kies altijd het dichtst bijgelegen dienstencentrum:
  ABVV-Dienstencentrum Antwerpen | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  dienstencentrum.antwerpen@abvv.be | tel. 03 220 66 11
  ABVV-Dienstencentrum Rupel | Antwerpsestraat 33 | 2850 Boom
  dienstencentrum.rupel@abvv.be | tel. 03 888 00 09
  ABVV- Dienstencentrum Deurne | Frank Craeybeckxlaan 79 | 2100 Deurne
  dienstencentrum.deurne@abvv.be | tel. 03 324 24 11
  ABVV-Dienstencentrum Hoboken | Dr. Coenstraat 51 | 2660 Hoboken
  dienstencentrum.hoboken@abvv.be | tel. 03 827 53 00
  ABVV-Dienstencentrum Kapellen | Dorpsplein 9 | 2950 Kapellen
  dienstencentrum.kapellen@abvv.be | tel. 03 664 67 49
  ABVV-Dienstencentrum Merksem | Bredabaan 572 | 2170 Merksem
  dienstencentrum.merksem@abvv.be | tel. 03 646 25 90
  ABVV-afdeling Haven (alleen voor havenarbeiders) | Paardenmarkt 66 | 2000 Antwerpen
  afdelinghaven.antwerpen@abvv.be | tel. 03 233 47 94

Indien je niet weet waar je moet zijn: mail werkloosheid.antwerpen@abvv.be

Aanvragen tijdelijke werkloosheid

Werd je tijdelijk werkloos? Breng je dossier snel en van thuis in orde op www.tijdelijkewerkloosheid.be.

Geen lid van het ABVV? Geen probleem. Dat regelen we ook via deze speciale website.

Gaat het om één of andere reden niet via www.tijdelijkewerkloosheid.be? Contacteer dan het dichtst bijgelegen ABVV-Dienstencentrum (zie hierboven).

Bijstand bij verhoren RVA en VDAB

ABVV-Adviespunt | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
adviespunt.antwerpen@abvv.be | 03 220 66 13

Juridische vragen en bijstand

Met vragen over juridische kwesties kan je terecht bij:

 • De ABVV-Centrales voor de eerste lijn arbeidsrecht en faillissementen. Update: 25 maart '20: 13u
 • De ABVV-Juridische dienst  voor sociale zekerheidsrecht, pensioeninfo en huurproblemen
  ABVV-Juridische dienst Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
  juridischedienst.antwerpen@abvv.be | tel. 03 220 67 00 | Fax 03 220 67 77

Gebrek aan coronamaatregelen op je werk?

De ABVV-beroepscentrales en vakbondsafgevaardigden waken erover dat op de werkvloer alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden om de werknemers te beschermen tegen het virus. Onze beroepscentrales en afgevaardigden kijken ook toe op de correcte (administratieve) toepassing door de werkgever van de regels voor technische werkloosheid als gevolg van het Coronavirus. ABVV-leden met vragen, bezorgdheden of klachten hierover, nemen het best contact met hun beroepscentrale. Informeer vooraf naar de meest geschikte contactmethode aangezien persoonlijk contact in vakbondslokalen en -kantoren omwille van het besmettingsgevaar vermeden moet worden. Consulteer de website van je centrale, stuur bij voorkeur een e-mail of telefoneer. 

Alle ABVV-centrales in de regio Antwerpen zijn tijdens de periode van maatregelen tegen Corona bereikbaar via een centraal e-mailadres. Andere manieren om de beroepscentrales te contacteren vind je op de website van elk van onze centrales. Volg de facebookpagina van jouw centrale en blijf altijd meteen op de hoogte.

Andere dienstverlening

Dienstverlening scholieren-studenten: ABVV.jongeren.antwerpen@abvv.be   03 220 66 92

Aanbevelingen

Bericht: 13 maart 2020

HET CORONAVIRUS
Bescherm jezelf en de anderen

 • WAS regelmatig je handen met water en zeep.

 • HOUD AFSTAND: bewaar minstens anderhalve meter tussen jezelf en de andere mensen in de rij, loketbediende...

 • BEDEK NEUS EN MOND bij niezen of hoesten met een papieren zakdoek. Of nies/hoest in de binnenkant van je elleboog.

HET CORONAVIRUS
Voel je je ziek?

 • BLIJF THUIS. Ga niet naar het werk.
 • BEL EEN ARTS OF CONTACTEER HET ZIEKENHUIS. Volg de instructies via de telefoon. Ga NIET zomaar naar het ziekenhuis

Betrouwbare informatie

Bericht: 4 maart 2020

ABVV-regio Antwerpen vertrouwt op de aanbevelingen en de informatie van de officiële instanties over het Coronavirus (Covid-19). Meer in het bijzonder zijn dat de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Voor toegankelijke, medische en wetenschappelijke informatie over het virus raden we iedereen de speciale website van de FOD Volksgezondheid aan: www.info-coronavirus.be. Daarop staat ook een rubriek met veel gestelde vragen. Voor de aanbevelingen aan werkgevers en werknemers is er een speciale pagina voorzien op de website van de FOD Werk met preventiemaatregelen en met de arbeidsrechtelijke gevolgen.

Terug Top