(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 81 - 2014

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.

ABVV-regio Antwerpen | 2014
Tijdschrift | 36 blz.
ABVV-regio Antwerpen | 2014
Tijdschrift | 16 blz.


Doelgroep: Algemeen

Inhoud

Redactioneel
Tussen hoop en angst
Kinderen van Semini
Regine Beer | ‘De gedachten zijn vrij’
Geschiedenis
Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog (3) | De pontonbrug aan het Steen
Tentoonstelling
‘Onwaarschijnlijk echt’ | Magisch realisme en nieuwe zakelijkheid
Filmbespreking
De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween
Rode woordzoeker
Prijsvraag

Redactioneel | Tussen hoop en angst

Dit is heel vervelend. Wanneer de lezer van Vakbond In Beweging dit edito onder ogen krijgt, weet hij of zij natuurlijk al hoe het in Brazilië met onze Rode Duivels is afgelopen. Maar op het eigenste moment dat ik deze tekst schrijf, wordt in het hele land nog euforisch uitgekeken naar de prestaties van onze nationale ploeg in de achtste finale. Bij gebrek aan glazen bol bengelt dit voorwoord dus ergens tussen hoop en angst. Hoop die tot nu toe gewettigd wordt door de resultaten in de eerste ronde, en angst die gevoed wordt door het al bij al maar matige spel van ons elftal.

Een vergelijkbaar gevoel geldt voor de politieke situatie. Opnieuw: op het ogenblik dat dit edito gelezen zal worden, liggen de verkiezingen voor een Vlaams, een federaal en een Europees Parlement al meer dan een maand achter de rug. Voor de politieke partijen zijn de kaarten geschud. Wij moeten nu afwachten welke richting het uitgaat met ons land en zijn verschillende deelstaten. Dat het afgelopen regeringsbeleid zeker niet afgestraft werd, ondanks heel zware aanvallen van een verzamelde rechterzijde, kan ons enige hoop doen koesteren. Net zoals de vaststelling dat, procentueel, de linkse stemmen, hoewel versnipperd, er niet op achteruitgaan. De resultaten die de rechtse partijen in Vlaanderen haalden met uitgesproken asociale programma’s, doen tegelijkertijd terecht het ergste vrezen voor de toekomst van onze sociale welvaartstaat.

Voor de deelregeringen zijn op dit ogenblik de eerste politieke keuzes en allianties al gemaakt. Het heeft er alle schijn naar dat de komende vijf jaar de bevolking in Vlaanderen de gevolgen van een rechtseconomisch beleid zal voelen. Het zou echter al raar moeten uitdraaien, mocht er over een paar weken, als deze ViB dus in de bus ligt, al een regeerakkoord voor het federale niveau zijn. En dat is toch nog altijd het niveau waarop beslist wordt over grote delen van onze sociale welvaart. Want het resultaat van de verkiezingen is dan wel van die aard dat een federaal regeerbeleid vele kanten uitkan, de uiteenlopende posities van de verschillende partijen maakt het vormen van om het eender welke meerderheid aartsmoeilijk. Welke partijen de komende jaren welk beleid zullen voeren – bijvoorbeeld op het vlak van pensioenen – is nochtans voor het ABVV en zijn leden een cruciale vraag. Het antwoord is bepalend voor het politieke landschap waarin onze vakbond de komende vijf jaar zal bewegen. Want in dat politieke landschap zal het ABVV – om in de beeldspraak van de sport te blijven – zijn syndicale koers moeten rijden.

Dat dit geen vlakke en gemakkelijke syndicale tour wordt, kunnen we nu wel al met zekerheid stellen. Daarvoor hoeven we niet in een kristallen bol te kijken. Er is geen meerderheid voor een regering die ons syndicale programma onverkort zal uitvoeren. In het beste geval krijgen we een centrumregering met een paar rode beleidsaccenten en langs links vooral veel verdedigingswerk. In het slechtste geval, en misschien wel meest waarschijnlijke, komt er ook federaal een rechtse regering, die frontaal de aanval zal inzetten op alles waarvoor wij als vakbond staan én alles wat wij als vakbond zijn. Want de afgelopen verkiezingscampagne had het voordeel van de duidelijkheid. Rechts gaat niet alleen voor de afbraak van ons sociaal model maar evengoed, en misschien wel in de eerste plaats, voor de verzwakking, zelfs de vernietiging, van de organisaties die instaan voor de bescherming van dat sociaal model.

Ongeacht de uitkomst van de regeringsonderhandelingen betekent dit dus dat we als ABVV’ers op onze hoede moeten zijn en gemobiliseerd blijven. We gaan nog wel een tijd op groot verzet blijven rijden. En indien nodig kunnen we altijd wel een paar tandjes bijschakelen. Zelfs als we onze syndicale koers rijden op moeilijk terrein en in een vijandig politiek landschap. Samen met onze militanten en leden zijn we er klaar voor. Dit is een geruststellende en hoopvolle gedachte om het werkjaar mee af te sluiten. Aan alle lezers van Vakbond in Beweging: geniet van een prettige vakantie.

Dirk Schoeters | algemeen secretaris
27 juni 2014

Lees online

Download VIB 81

Downloads

Zoek op trefwoord

Linx+ Seniorenwerking

Terug Top