(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 74 - 2012

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.


Inhoud

Redactioneel
3 De Keuze voor “A”
Kinderen van Semini
4 Jozef Linnig
Geschiedenis
5 Top Hat
Interview
8 De Antwerpse Ouderenraad
Lezersbrief
10 Gevaarlijke evolutie
Memorandum
11 Voorstellen voor bestuursakkoorden met een sociaal hart
Interview
14 Gesprek met Patrick Janssens
Actueel
18 Uitwegen uit de klimaatchaos
Geschiedenis
24 De Staking van 1913
Muziek
30 Boontjes Van De Velden
Boekbespreking
32 Patrick Janssens: Voor wat hoort wat
Film
33 Detachment
Afdeling in de kijker
34 Foto- en Videogroep Mikpunt

Lees het redactioneel - De Keuze voor “A”

"Als je wil weten wat Patrick Janssens zal doen na 2012, moet je kijken naar wat hij gedaan heeft de voorbije zes jaar. Als je wil weten wat Bart De Wever zal doen na 2012, dan moet je ook kijken naar wat hij de voorbije zes jaar gedaan heeft”. In de ‘Zevende Dag’ op één verwoordde de burgemeester het kort en bondig. De komende gemeenteraadsverkiezing in Antwerpen heeft alvast opnieuw het voordeel van de duidelijkheid. Welke richting moet de stad uit na 14 oktober? In het stemhokje heeft de Antwerpse kiezer twee opties. De stad laten gebruiken als breekijzer voor de Belgische politiek. Of kiezen voor een beleid dat de voorbije jaren aan Antwerpen en zijn inwoners een nieuw elan gaf. Er is geen middenweg.

De kiesresultaten in Antwerpen zullen een invloed hebben op de Vlaamse en de federale politiek. Voor de grootste stad van het land is dit normaal. Maar sommigen zouden dit keer ook al te graag het omgekeerde willen. Dat hun Vlaamse en federale politieke agenda de verkiezing van een nieuwe Antwerpse gemeenteraad zou bepalen. Zij maakten van de stembusslag in Antwerpen de boksmatch waarnaar iedereen reikhalzend zit uit te kijken. Het duel tussen de burgemeester en zijn uitdager: de partijvoorzitter. De toekomst van Antwerpen laten afhangen van zo’n eenmalige show doet deze stad en zijn meer dan 500.000 inwoners echter zwaar onrecht aan. Ook voor de Antwerpenaren is de manier waarop ze de komende zes jaar in hun stad willen samenleven, problemen oplossen en vooral hun stad vooruit helpen de echte inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is ons recht, net als dat van de andere inwoners in de andere gemeenten van dit land.

Want wie achter het zorgvuldig opgebouwde decor van de tweestrijd kijkt en het rookgordijn van een nationalistisch oppositiediscours voor federaal gebruik wegblaast, komt bij de essentie van de komende verkiezing: de keuze tussen twee tegenovergestelde visies op het leven in onze stad. In de zwartgallige visie van de uitdager is de stad een verpauperde broeinest van problemen. De sociaal zwakkere groepen worden de facto beschouwd als profiteurs waarvoor alleen de harde aanpak werkt en die met allerlei verplichtingen om de oren moeten worden geslagen. Aan de andere kant dienen wel de regels afgeschaft die de stad leefbaar houden maar hier en daar een middenstander, een burger in een dure wagen of een ondernemer zouden kunnen beperken in hun aller-individueelste vrijheid. Het verkiezingsprogramma van de Antwerpse NVA is een verhaal van rechten voor de ene, en van plichten voor de andere groep. Het polariseert en zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op.

Lijnrecht tegenover deze conservatieve recepten staat de breed gedragen gedachte:  “de stad is van iedereen”.  Samen werken aan een Antwerpen dat  groeit en bloeit voor alle inwoners. Een leefbare diverse stad waar het goed wonen is door duidelijke beleidskeuzes op het vlak van huisvesting, mobiliteit, onderwijs, kinderopvang, werkgelegenheid, milieu,… Vriend en vijand geven toe dat er de afgelopen 6 jaar door de burgemeester en zijn ploeg op al deze terreinen heel wat gerealiseerd is. In een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid, van rechten en inderdaad ook van plichten. Maar dan wel voor iedereen. Niet de lusten voor de ene en de lasten voor de andere.

Voor sommigen onder ons is het misschien allemaal wat te weinig of te traag, voor andere te veel of te snel. Maar ik stel me dan de vraag of die bezwaren opwegen tegen het alternatief dat gereed ligt. We moeten ons geen illusies maken: dit wordt net als zes jaar geleden opnieuw een verkiezing van uitgesproken tegenstellingen. Niet omdat er geen behoefte zou zijn aan een genuanceerde uitspraak over het beleid in deze stad. Wel omdat een partij ze inpast in haar campagne voor de federale en Vlaamse verkiezingen in 2014. Op  zondag 14 oktober zal een gedeelte van
de Antwerpse kiezers haar daar ook in volgen. Ik hoop echter dat de groep die bewust kiest voor de stad en haar inwoners  veel groter zal zijn. De keuze voor ‘A’ is aan ‘A’.

Dirk Schoeters | algemeen secretaris

Lees online

Downloads

Zoek op trefwoord

militanten Seniorenwerking

Terug Top