(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 73 - 2012

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.

ABVV-regio Antwerpen | 2012
Tijdschrift | 32 blz.


Doelgroep: Algemeen

Inhoud

Inhoud

Redactioneel

4 Hoogtepunten

Kinderen van Semini

5 Filip Coenen

Lezersbrief

6 Over het Rex-Concern

Geschiedenis

8 De Antwerpse Naties

Interview

10 Bernard Dewulf, stadsdichter

Actueel

15 Griekenland

17 De Nationale Bank van België

Campagne

18 FOS Campagne

Blije bloemen

20 Gezondheid, een mensenrecht

Muziek voor rode oortjes

21 Billy Joel - Allentown

Muziek

23 Axl Peleman

Antwerpen in beweging

24 Positieve veranderingen in de stad

Film

27 Allez Eddy

Lees het redactioneel - Hoogtepunten

Het volledige ABVV is er al vele maanden druk mee bezig. Campagnes opzetten en voorcampagnes voeren, informatie verspreiden, collega’s aanspreken, kandidaten werven en samenbrengen, thema’s op de agenda plaatsen, bedrijven onder de loep nemen, de procedures en toepassing van de wetgeving opvolgen, vormingen volgen en organiseren. En vanaf 7 mei is het zover. Twee weken lang zullen er in tal van bedrijven en organisaties de sociale verkiezingen doorgaan.

Die sociale verkiezingen zijn een hoogtepunt in onze sociale democratie. Werknemers stellen voor vier jaar hun vertegenwoordigers aan in ondernemingsraden en comités. Natuurlijk spelen tijdens deze stembusslag in de eerste plaats de thema’s en de syndicale werking eigen aan het bedrijf een rol. De rol en de inzet van onze militanten en kandidaten is daarbij essentieel. Maar de impact van de sociale verkiezingen overstijgt de muren van de bedrijven. Het ABVV en zijn kandidaten op lijst nummer 3 staan ook voor een linkse en syndicale visie op de maatschappij. Goede resultaten in de sociale verkiezingen getuigen van ons draagvlak en maken ons sterker bij het verdedigen van onze standpunten. Op een ogenblik dat de rechtse politieke krachten er alles aan doen om de gewone werknemers en sociaalgerechtigden te laten opdraaien voor de gevolgen van de financiële en economische crisis, is dit meer dan ooit belangrijk.

De sociale verkiezingen geven ons de gelegenheid om de kleine groep van opiniemakers die de geen kans onbenut laten om op het ABVV te schieten, van antwoord te dienen. In tegenstelling tot onze criticasters, waarvan de meesten alleen zichzelf vertegenwoordigen, vertolkt onze vakbond de mening van leden én van kiezers wiens stemmen niet versterkt worden door de megafoons van de media. In deze omstandigheden worden de sociale verkiezingen van 2012 een zaak van ons allemaal. Ongeacht we werken in een bedrijf waar verkiezingen gehouden worden of niet; ongeacht we werken of niet. Met zijn allen kunnen we de ABVV-kandidaten, die in het heetst van de verkiezingstrijd staan, steunen. Door waar mogelijk voor hen te stemmen natuurlijk. Maar even goed door vanuit de eigen situatie – werknemer of sociaal gerechtigde - en in de eigen omgeving mensen aan te spreken en te overtuigen om op hun werk voor het ABVV te stemmen.

Een ander hoogtepunt voor de socialistische beweging komt er over enkele dagen aan. Ons feest van de arbeid op 1 mei. Ook deze dag is een gelegenheid om te tonen dat onze vakbeweging en haar ideeën meer dan ooit actueel zijn en gedragen worden door de gewone mensen. Man en vrouw, arbeider en bediende, werknemer en werkloze, jongere en senior, allochtoon en autochtoon, gezond of ziek: 1 mei is de dag waarop we met ons allen tonen dat socialisme het antwoord is op de uitdagingen van vandaag. Laat ons dus met velen zijn om het feest van de arbeid te vieren. En te stemmen op het ABVV in de daaropvolgende sociale verkiezingen.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris

Lees online

Downloads

Zoek op trefwoord

militanten Seniorenwerking

Terug Top