(0)

Selecteer Regio

Senioren

Het ABVV-regio Antwerpen biedt zijn (brug)gepensioneerde leden een zinvol vrijetijdsaanbod met een syndicale visie aan. ABVV-senioren doet aan collectieve belangenbehartiging, educatie, maatschappelijke activering, gemeenschapsvorming, ontmoeting en cultuur.


Aanbod en activiteiten

Een greep uit het aanbod:

  • gespreksvoormiddagen over de meest diverse thema‘s die senioren aanbelangen
  • een syndicale praat- en contactnamiddag
  • uitstappen met syndicale inslag. Bijvoorbeeld een stadsbzoek gecombineerd met bedrijfsbezoeken.
  • een nieuwjaarsfeest en een lentefeest
  • lokale bezoeken met achtergrondinfo

Meer en meer werkt ABVV-senioren met werkgroepen van vrijwilligers om deze activiteiten op te zetten en mee uit te werken.

Samen met Linx+ geeft ABVV-senioren ‘Vakbond in Beweging‘ uit. Een driemaandelijks magazine dat hoofdzakelijk door vrijwilligers wordt geschreven en gemaakt. Vakbond in Beweging biedt een mix van algemene vakbondsinformatie en een lokaal en regionaal sociaal-cultureel aanbod. Senior-leden van ABVV-regio Antwerpen hebben een abonnement op Vakbond in Beweging.

Belangenbehartiging

Tijdens de gespreks- en praatmomenten hebben ABVV-senioren hun zeg over alles wat hen aanbelangt: pensioenen, gezondheidszorg, armoede, mobiliteit, eenzaamheid, ethische problemen, veiligheid, ... Ook aan de andere generaties wordt gedacht: werkbaar werk is even goed een eis van de senioren, net omdat ze bekommerd zijn over het leven van hun kinderen en kleinkinderen.

De seniorenwerking van het ABVV wordt in de regio Antwerpen getrokken door het bestuur van De Brug. Dat zijn (brug)gepensioneerde militanten en vertegenwoordigers van vakcentrales. Maandelijks komen ze samen en bespreken dossiers die gepensioneerden aanbelangen. Ze laten het niet na om in de verschillende beleids- en adviescommissies hun stem te laten horen.

Contact

ABVV-senioren maakt deel uit van de dienst interprofessionele werking. 

Lees ook

Zoek op trefwoord

pensioenen Seniorenwerking

Terug Top