(0)

Selecteer Regio

Lidmaatschapgegevens wijzigen

Je bent lid van ABVV-regio Antwerpen en je wenst een wijziging door te geven van je lidmaatschapsgegevens (adres, rekeningnummer, werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen, ...)


Wijzigingsformulier

Met het onderstaande formulier kan je wijzigingen van je lidmaatschapsgegevens doorgeven. Bijvoorbeeld als je verhuist of van werkgever verandert.

OPGELET
Indien je werkloos bent zal je voor sommige wijzigingen, je persoonlijk moeten aanbieden bij de werkloosheidsdienst in één van onze kantoren.  Anders kan je werkloosheidsuitkering niet meer worden uitbetaald en kun je zelfs een sanctie krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De veranderingen waarvoor je je als werkloze persoonlijk moet aanbieden zijn je adres (gemeente, postnummer, straat en straatnummer) en je bankrekening.  Voor alle duidelijkheid staan deze gegevens in het formulier hieronde aangeduid met drie sterretjes ***.

Door de verzending van dit formulier stemt u er uitdrukkelijk mee in dat ABVV-regio Antwerpen en zijn centrales uw rijksregisternummer opvragen en verwerken in het kader van dienstverlening. Uw lidmaatschapsgegevens worden door ABVV-regio Antwerpen en centrales op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met oog op onze dienstverlening, correspondentie en informatie over acties en campagnes. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27.04.2016 heeft u het recht deze gegevens te raadplegen, verbeteren, schrappen.

Zie www.abvv.be/privacy voor alle info over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact

  • Dienst lidmaatschap | Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen
    Tel. 03 220 66 30 | Fax 03 220 66 79 | lidmaatschap.antwerpen@abvv.be
    Coördinator: Ronny Frederickx

Lees ook

Terug Top