(0)

Selecteer Regio

VIB nr. 76 - 2013

‘Vakbond in Beweging‘ is het 3-maandelijkse magazine van ABVV-regio Antwerpen. Het blad wordt volledig bijeengeschreven door vrijwilligers.


Inhoud

Redactioneel
3 Daens op de baan
Kinderen van Semini
4 Vic Thijs, oud secretaris ABVV-regio Antwerpen
Geschiedenis
6 Cultuur in Antwerpen door de eeuwen heen 
Interview
10 Roger Opdelocht, ITF-Coordinator voor de Belgische havens
Actueel
13 Sociale dumping ...een pest 
Boekbespreking
18 Daniel Termont,  'Mijn leven, mijn Gent en mijn visie op de toekomst'
Filmbespreking 
22 Wat is het geheim van 'Soylent Green'?

Redactioneel - Daens op de baan

‘Vroeger ja, dan waren vakbonden nodig. Om te strijden tegen kinderarbeid en andere mensonwaardige omstandigheden zoals we ze kennen uit de film Daens. Dan zou ik ook wel lid geweest zijn van de vakbond. Maar vandaag? Geef toe: wat zijn vakbonden vandaag, wat is hun nut nog? Conservatieve verenigingen die halsstarrig vastklampen aan oude verworvenheden en een moderne maatschappij in de weg staan.’


Dat dit soort van uitspraken regelmatig door onze tegenstanders gedaan wordt, stoort me niet. Hun agenda is zó doorzichtig, zelfs als ze die verstoppen achter een gespeelde empathie. Ook lid van de vakbond in de tijden van Daens? Laat ons niet lachen. Het waren hun (minstens geestelijke) overgrootvaders die de kinderen toen in de fabriek stopten. Maar dat dit soort van ideeën ook steeds vaker verkondigd wordt door mensen die het hart wél op de juiste plaats hebben, die links en progressief zijn, jongeren dikwijls, zelfs kameraden die onze ‘roots’ delen, dat doet me wel pijn. Ze kennen de vakbond niet meer, ze begrijpen ons niet, denk ik dan. En ik stel me dan ook de vraag waarom dit zo is? Wat doen wij misschien verkeerd waardoor zij, die onze natuurlijke bondgenoten zouden kunnen zijn, ons zelfs niet kennen? Zijn we wel altijd duidelijk in de manier waarop we ons grote socialistische verhaal vertalen naar de praktijk van vandaag?
Het thema van dit nummer van ‘Vakbond in Beweging’ is ‘sociale dumping’. Maar het had evengoed Daens op de werf, Daens op de boot of Daens op de baan kunnen geweest zijn. Toestanden van uitbuiting die zich vandaag onder onze neus, in ons eigenste land afspelen, en die niet onderdoen voor de wantoestanden die bestonden eind 19de en begin 20ste eeuw. Toestanden in de scheepvaart, het wegvervoer en de bouwsector die georganiseerd worden door bedrijven waarvan de vertegenwoordigers uit patronale organisaties zich niet schamen om het citaat uit de inleiding in de mond te nemen. Toestanden die zich ook voordoen in andere Europese landen. Zelfs in de meest moderne en hippe sectoren. Neem nu de onlangs door journalisten onthulde praktijken die heersen in de Duitse logistieke centra van bekende internetwinkels als Zalando en Amazon. Wantoestanden waartegen ook in België de centrales van het ABVV elke dag weer vechten.
In deze VIB staan 3 voorbeelden van zo een dagelijks vakbondswerk die jammer genoeg zelden de aandacht krijgen die ze verdienen. Kent iemand de 3de wereld in onze havens? De inspecteurs van de Internationale Transportarbeidersbond komen dag in dag uit op voor de rechten van zeelui op schepen met goedkope vlag. Een internationale syndicale strijd tegen uitbuiting die al 65 jaar duurt. Of het verhaal van Oost-Europese chauffeurs die tegen een hongerloon in vrachtwagens onze wegen afschuimen. Niet zelden in dienst van een Belgisch bedrijf met postbus in hun land van oorsprong. De Belgische Transportarbeidersbond staat in de frontlijn tegen dit soort van praktijken. Hetzelfde verhaal in de bouwsector. Goedkope Oost- of Zuid-Europese arbeiders die via ketens van onderaanneming, vaak in erbarmelijke omstandigheden, op Belgische werven gedumpt worden. Met alle gevolgen voor veiligheid, sociale zekerheid, fiscaliteit, werkgelegenheid. De Algemene Centrale strijdt al jaren tegen deze deloyale concurrentie door sociale dumping.
Het zijn 3 verhalen die duidelijk aantonen dat de mistoestanden uit de tijden van Daens geen verleden tijd zijn. Het zijn verhalen die elke progressief, die misschien wat naïef meent dat vakbonden hun beste tijd gehad hebben, naar het dichtstbijzijnde ABVV-kantoor moeten doen lopen om zich aan te sluiten. Het zijn verhalen van solidariteit die ook aan de basis liggen van ons Feest van de Arbeid, onze strijddag van 1 mei die er over een paar dagen weer aankomt. Het zijn voorbeelden van onze syndicale praktijk die we meer in de schijnwerpers moeten zetten. Omdat ze de essentie van solidariteit tonen en scherp het verschil duidelijk maken met corporatisme, dat onze tegenstanders ons verwijten, en goedbedoelde maar soms emotionele liefdadigheid.

Met die gedachte wens ik alle lezers van Vakbond In Beweging een strijdbare én feestelijke 1 mei.

Dirk Schoeters
algemeen secretaris ABVV-regio Antwerpen

Lees online

Download VIB 2013/76

Downloads

Terug Top